Välkommen till årsstämma i Grundingen Fastighets AB den 8 maj 2019

Apr 8, 2019

Aktieägarna i Grundingen Fastighets AB, 559107-0049, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 13:00 i Lessebo, adress: Bakers AB, Storgatan 90, 365 31 Lessebo. Inregistreringen börjar kl. 12:00. Deltagande kan också ske via videolänk från JOOL Markets AS, filial Sveriges kontor i Stockholm respektive Göteborg, adresser: Blasieholmsgatan 5, 111 48 Stockholm respektive Södra Hamngatan 19-21, 411 14 Göteborg.