Real Holding i Sverige AB (publ) offentliggör utfall i övriga delar av ackordsförslaget som framlades den 20 december 2019

Jan 24, 2020