Hancap AB (publ) meddelar härmed att ränteutbetalningen på Bolagets obligationslån Hancap 2016/2019 ankommer på onsdag 11 september 

Sept 9, 2019