“Vi hjälper nordiska företag att växa och förverkliga sina tillväxtstrategier”

JOOL Markets är en nordisk investmentbank och en oberoende aktör inom kort- och långsiktiga finansieringslösningar. Vi hjälper dig att finansiera din verksamhet på ett effektivt sätt med hjälp av företagsobligationer och bryggfinansieringar. Vi matchar sunda företag i behov av kapitalanskaffning för tillväxtstrategier, såsom förvärv, eller byggnationer, med kapitalstarka investerare eller instutioner.

– – – –

Kapitalbehov

 

– – – –

Strukturering av finansiering

 

– – – –

Kapitalresning

 

– – – –

Genomförande av projekt

 

Vilken typ av finansiering kan JOOL Markets hjälpa dig med?

Tillväxt

✓    Förvärvsfinansiering av tomter och fastigheter för utveckling

✓    Byggnationer av bostäder och lokaler

✓    Investeringar för tillverkning inom industri eller annan produktion

✓    Förvärvsfinansiering av företag (Acquisition financing)

✓    Investeringar inom transport- och logistiksektorn

✓    Finansiering av expansion

✓    Investeringar och produktion inom förnybar energi

Refinansiering

✓    Refinansiering av tidigare obligationslån och/eller andra lån

✓    Bryggfinansiering i väntan på annan finansiering

 

Finansiering av byggprojekt

JOOL Markets Corporate Finance

JOOL Markets har lång erfarenhet och en gedigen expertis av finansiering gällande fastighetsprojekt, fastighetsförvärv och byggnation över hela Norden.

Vårt Corporate Finance team erbjuder skräddarsydda lösningar för varje unikt projekt med beaktande av hela kapitalstrukturen, detta i kombination med önskade preferenser avseende:

   Säkerhetsstruktur

•   Avkastningsnivå

   Löptid

Är er verksamhet i behov av kapital?

Vill du veta mer om hur en finansiering av ert projekt eller tillväxtstrategi kan se ut, kontakta oss på:

Sverige / Norge / Danmark

Ola Nilsson

Head of Corporate Finance

ola@joolmarkets.se

+46 70 681 78 16

Finland

Timo Taivalaho

Branch Manager Finland

tt@joolmarkets.fi

+358 45 17 89 719

Ett urval av tidigare transaktioner

REAL ESTATE

DKK 260m bond issue for Gefion Group – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner for the bond issue.

RENEWABLE ENERGY

SEK 170m bond issue forAdvanced SolTech Sweden AB – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner for the bond issue.

REAL ESTATE

NOK 50m bond tap issue for Holmetjern Invest AS – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner for the bond issue.

PRODUCTION

SEK 100m bond issue for Hancap AB (publ) – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner in the bond issue.

MACHINERY

SEK 70m direct loan for Runway Safe Sweden AB – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner in the bond issue.

FOOD & BEVERAGE

NOK 50m bond issue for BioFish Holding AS – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner for the bond issue.

REAL ESTATE

SEK 65m bond issue for Hultqvist Alfa AB – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner for the bond issue.

JOOL Markets AS, Filial Sverige
Södra Hamngatan 19-21, 411 14 Göteborg, SVERIGE
Phone: +46 (0) 31 797 19 94  |  info@joolmarkets.se

          

Design: LIVE Reklambyrå