Den 19 mars i år beslutade Finanstilsynet att återkalla tillståndet för JOOL Markets AS (JM). JM har överklagat beslutet, och detta behandlas nu hos det norska Finansdepartementet (FIN).

 

Under den tid som överklagan behandlas har JM beviljats uppskjutet genomförande av beslutet, vilket medför att beslutet inte är gällande innan FIN har prövat överklagan.

Emellertid har FIN ålagt JM några restriktioner som villkor för det uppskjutna genomförandet av beslutet. Restriktionerna är följande:

 

  1. Företaget, inklusive dess agenter, får inte ingå nya kundförhållanden eller utöka kundförhållandet med existerande kunder
  2. Finanstilsynets beslut den 19 mars 2019 ska finnas tillgängligt på företagets hemsida. Dessutom kan information lämnas avseende att genomförandet av beslutet är uppskjutet till dess att Finansdepartementet har avgjort överklagan. Det måste i sådana fall också upplysas om villkoren som Finansdepartementet har uppställt.

Vedr. anmodning om utsatt iverksettelse – Jool Markets AS.

Tilbakekall av tillatelse til å yte investeringstjenester