JOOL Markets

Marknadsledande inom nordiska företagsobligationer i segmentet 30-200 MSEK

“Vi hjälper nordiska företag att växa och förverkliga sina tillväxtstrategier”

JOOL är en oberoende aktör inom kort- och långsiktiga finansieringslösningar och vi hjälper dig att finansiera din verksamhet på ett effektivt sätt med hjälp av företagsobligationer och bryggfinansieringar. Vi matchar sunda företag i behov av kapitalanskaffning för tillväxtstrategier, såsom förvärv, eller byggnationer, med kapitalstarka investerare eller instutioner.

– – – –

Kapitalbehov

– – – –

Strukturering av finansiering

– – – –

Kapitalresning

– – – –

Genomförande av projekt

Visit JOOL at the GADDEN career fair

GADDEN is one of Swedens most prominent career fairs and once again, JOOL participates as a premium exhibitor. Here, we have the opportunity to connect with students and build valuable relationships. Do you want to be part of our growth story within Nordic finance? Visit us..

läs mer

Partner of the Climate Bonds Initiative Program

Den 19 mars 2019 beslutade Finanstilsynet att återkalla tillståndet för JOOL Markets AS (JM). Finansdepartementet (FIN) har den 8 april 2020 bekräftat Finanstilsynets beslut om att återkalla JOOL Markets AS tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster. Läs mer

Avvecklingsperiod för JOOL Markets AS
Finansdepartementet(FIN) beslut daterat den 8 april 2020 (överklagandebeslut) bekräftar Finanstilsynets beslut från den 19 mars 2019 om att återkalla JOOL Markets AS tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster.

Fram till den 15 juni 2020 (avvecklingsperioden) kan JOOL Markets AS fortfarande tillhandahålla investeringstjänster nr 1, 2, 3, 5, 6 och 7, som nämns i första stycket verdipapirhandelloven § 2-1, i den utsträckning detta är nödvändig för att avveckla kundrelationer, och i den utsträckning som krävs för att genomföra befintliga kunduppdrag.

Under avvecklingsperioden kan JOOL Markets AS inte etablera nya kundförhållanden eller utföra nya kunduppdrag.

Under avvecklingsperioden kan JOOL Markets AS inte tillhandahålla tjänster till befintliga kunder utöver vad som är nödvändigt för avvecklingen av kundrelationer eller för att genomförandet av befintliga kunduppdrag.

JOOL Markets AS, Filial Sverige
Södra Hamngatan 19-21, 411 14 Göteborg, SVERIGE
Phone: +46 (0) 31 797 19 94  |  info@joolmarkets.se

        

Design: LIVE Reklambyrå