JOOL Markets

Marknadsledande inom nordiska företagsobligationer i segmentet 30-200 MSEK

“Vi hjälper nordiska företag att växa och förverkliga sina tillväxtstrategier”

JOOL är en oberoende aktör inom kort- och långsiktiga finansieringslösningar och vi hjälper dig att finansiera din verksamhet på ett effektivt sätt med hjälp av företagsobligationer och bryggfinansieringar. Vi matchar sunda företag i behov av kapitalanskaffning för tillväxtstrategier, såsom förvärv, eller byggnationer, med kapitalstarka investerare eller instutioner.

– – – –

Kapitalbehov

– – – –

Strukturering av finansiering

– – – –

Kapitalresning

– – – –

Genomförande av projekt

The JOOL Group opens Copenhagen office

The JOOL Group opens Copenhagen office Aug 19, 2019 The JOOL Group has opened an office in Copenhagen, Denmark, further increasing the Groups’ presence across the Nordics. The office, hosting the newly established group subsidiary JOOL Securities A/S, is...

läs mer

Meet JOOL at Donsö Shipping Meet – September 3-4, 2019

Meet JOOL at Donsö Shipping Meet – September 3-4, 2019 Aug 16, 2019 Every other year, delegates from all over the world gather on the island of Donsö, eager to discuss shipping and shipping-related topics. A meeting place for the entire maritime cluster,...

läs mer

Partner of the Climate Bonds Initiative Program

Den 19 mars i år beslutade Finanstilsynet att återkalla tillståndet för JOOL Markets AS (JM). JM har överklagat beslutet, och detta behandlas nu hos det norska Finansdepartementet (FIN). Läs mer

Våra tillstånd

JOOL Markets AS har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse med tillåtelse att utföra investeringstjänster och hålla klientmedel i enlighet med lagen om värdepappershandel. Bolaget står under tillsyn av norska Finanstilsynet och har filialer i Sverige och Finland samt gränsöverskridande tillstånd till en rad europeiska länder inklusive Danmark, Tyskland och Storbritannien.

JOOL Markets AS har tillstånd från norska Finanstilsynet att utföra följande tjänster i enlighet med ”Lov om Verdipapirhandel” § 2-1(1) och §2-1 (2):

Investeringstjänster, verdipapirhandelloven § 2-1 (1)
• Mottagande och vidarebefordran av order
• Utförande av order
• Handel med finansiella instrument för egen räkning
• Investeringsrådgivning
• Garantigivning och placering av finansiella instrument och emissioner

Sidotjänster, verdipapirhandelloven § 2-1 (2)
• Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet
• Rådgivning rörande företags kapitalstruktur samt råd och tjänster vid fusioner och uppköp
• Utarbeta och förmedla rekommendationer och analyser rörande enskilda värdepapper eller det generella marknadsläget.

JOOL Markets AS, Filial Sverige har tillstånd från svenska Finansinspektionen att utföra följande tjänster i enlighet med ”Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden § 2-1 och §2-2:

• Förvaring av finansiella instrument samt kontanta medel för kunds räkning
• Mottagande & vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument
• Utförande av order på kunders uppdrag
• Investeringsrådgivning
• Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
• Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp

 

 

 

JOOL Markets AS, Filial Sverige
Södra Hamngatan 19-21, 411 14 Göteborg, SVERIGE
Phone: +46 (0) 31 797 19 94  |  info@joolmarkets.se

          

Design: LIVE Reklambyrå