JOOL Markets

Marknadsledande inom nordiska företagsobligationer i segmentet 30-200 miljoner SEK
JOOL Markets DI Gasell

JOOL Markets är ett värdepappersbolag med tillstånd från Finanstilsynet i Norge samt Finansinspektionen i Sverige.

Vår huvudsakliga verksamhet inriktar sig mot att strukturera företagsobligationer och annan skuldfinansiering till företag. JOOL Markets AS är tillsammans med JOOL Capital Partner marknadsledande inom nordiska företagsobligationer i segmentet 30-200 miljoner SEK. JOOL Markets har sitt huvudkontor i Oslo, filialkontor i Bergen, Göteborg och Helsingfors samt gränsöverskridande tillstånd till en rad europeiska länder.

Vi är en oberoende aktör inom kort- och långsiktiga finansieringslösningar och vi hjälper dig att finansiera din verksamhet på ett effektivt sätt. Tillsammans med JOOL-koncernen så har vi specialiserat oss på företagsobligationer och bryggfinansieringar inom high yield-segmentet. JOOL-koncernen har ett internationellt nätverk med en placing power som gör att vi snabbt kan tillgodose våra kunders kapitalbehov.

Våra medarbetare har omfattande erfarenhet från olika transaktionstyper samt en bred erfarenhet från näringslivet. I transaktionsprocessen är vi finansiell rådgivare där vi strukturerar och genomför transaktionen. Vi koordinerar samarbetet mellan alla parter inklusive juridiska rådgivare och säkerhetsagenter.

JOOL Markets Slogan

Våra tillstånd

JOOL Markets AS har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse med tillåtelse att utföra investeringstjänster och hålla klientmedel i enlighet med lagen om värdepappershandel. Bolaget står under tillsyn av norska Finanstilsynet och har filialer i Sverige och Finland samt gränsöverskridande tillstånd till en rad europeiska länder inklusive Danmark, Tyskland och Storbritannien.

JOOL Markets AS har tillstånd från norska Finanstilsynet att utföra följande tjänster i enlighet med ”Lov om Verdipapirhandel” § 2-1(1) och §2-1 (2):

Investeringstjänster, verdipapirhandelloven § 2-1 (1)
• Mottagande och vidarebefordran av order
• Utförande av order
• Handel med finansiella instrument för egen räkning
• Investeringsrådgivning
• Garantigivning och placering av finansiella instrument och emissioner

Sidotjänster, verdipapirhandelloven § 2-1 (2)
• Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet
• Rådgivning rörande företags kapitalstruktur samt råd och tjänster vid fusioner och uppköp
• Utarbeta och förmedla rekommendationer och analyser rörande enskilda värdepapper eller det generella marknadsläget.

JOOL Markets AS, Filial Sverige har tillstånd från svenska Finansinspektionen att utföra följande tjänster i enlighet med ”Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden § 2-1 och §2-2:

• Förvaring av finansiella instrument samt kontanta medel för kunds räkning
• Mottagande & vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument
• Utförande av order på kunders uppdrag
• Investeringsrådgivning
• Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
• Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp

JOOL Markets AS, Filial Sverige
Södra Hamngatan 19-21, 411 14 Göteborg, Sweden
Phone: +46 (0) 31 797 19 94 | info@joolmarkets.se
joolmarkets.se

Design: LIVE Reklambyrå