JOOL Markets

“Vi hjälper nordiska företag att växa och förverkliga sina tillväxtstrategier”

JOOL är en oberoende aktör inom kort- och långsiktiga finansieringslösningar och vi hjälper dig att finansiera din verksamhet på ett effektivt sätt med hjälp av företagsobligationer och bryggfinansieringar. Vi matchar sunda företag i behov av kapitalanskaffning för tillväxtstrategier, såsom förvärv, eller byggnationer, med kapitalstarka investerare eller instutioner.

– – – –

Kapitalbehov

– – – –

Strukturering av finansiering

– – – –

Kapitalresning

– – – –

Genomförande av projekt

JOOL ÄR MARKNADSLEDANDE INOM NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONER I SEGMENTET 30-200 MSEK

Partner of the Climate Bonds Initiative Program

Våra tillstånd

JOOL Markets AS har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse med tillåtelse att utföra investeringstjänster och hålla klientmedel i enlighet med lagen om värdepappershandel. Bolaget står under tillsyn av norska Finanstilsynet och har filialer i Sverige och Finland samt gränsöverskridande tillstånd till en rad europeiska länder inklusive Danmark, Tyskland och Storbritannien.

JOOL Markets AS har tillstånd från norska Finanstilsynet att utföra följande tjänster i enlighet med ”Lov om Verdipapirhandel” § 2-1(1) och §2-1 (2):

Investeringstjänster, verdipapirhandelloven § 2-1 (1)
• Mottagande och vidarebefordran av order
• Utförande av order
• Handel med finansiella instrument för egen räkning
• Investeringsrådgivning
• Garantigivning och placering av finansiella instrument och emissioner

Sidotjänster, verdipapirhandelloven § 2-1 (2)
• Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet
• Rådgivning rörande företags kapitalstruktur samt råd och tjänster vid fusioner och uppköp
• Utarbeta och förmedla rekommendationer och analyser rörande enskilda värdepapper eller det generella marknadsläget.

JOOL Markets AS, Filial Sverige har tillstånd från svenska Finansinspektionen att utföra följande tjänster i enlighet med ”Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden § 2-1 och §2-2:

• Förvaring av finansiella instrument samt kontanta medel för kunds räkning
• Mottagande & vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument
• Utförande av order på kunders uppdrag
• Investeringsrådgivning
• Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
• Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp

JOOL Markets AS, Filial Sverige
Södra Hamngatan 19-21, 411 14 Göteborg, Sweden
Phone: +46 (0) 31 797 19 94 | info@joolmarkets.se
joolmarkets.se

Design: LIVE Reklambyrå