Runway SAFE – Update (Swe)

Nov 5, 2018
 • RWS utvecklas i rätt riktning:
  • Pågående installation på Mayotte löper enligt plan
  • För några veckor sedan erhöll bolaget en order i Japan
  • Bolaget är i slutförhandling på en order i Tyskland (enda deltagande leverantör).
  • Upphandlingen i UK är avslutad, det återstår att skriva kontrakt med byggbolaget som vann (vi är enda leverantör)
 • Ovan projekt har bra betalningsvillkor och god kassaflöden
 • Bolaget avser att återbetala lånet vid förfallodagen
Runway safe logo