Real Holding offentliggör ackordsförslag, utbyteserbjudande förslag samt avsikt att genomföra framtida emissioner

Dec 20, 2019