Nytt antal aktier i Real Holding: Bolagsverket har registrerat emission av B-aktier och inlösen av preferensaktier

Jan 3, 2019