Den 19. mars i år vedtok Finanstilsynet å trekke tilbake konsesjonene til JOOL Markets AS (JM). JM har klaget på vedtaket, og dette er nå til behandling hos Det Norske Finansdepartementet (FIN). 

Mens klagen er under behandling har JM fått innvilget utsatt iverksettelse av vedtaket, slik at vedtaket ikke blir gjort gjeldende før FIN har avgjort klagen.

Imidlertid har FIN pålagt JM noen restriksjoner som betingelser for utsatt iverksettelse av vedtaket. Restriksjonene er som følger:

  1. Foretaket, herunder ved bruk av agenter, ikke inngår nye kundeforhold eller utvider kundeforhold for eksisterende kunder
  2. Finanstilsynets vedtak 19. mars 2019 gjengis på foretakets nettside. Det kan i tillegg gis informasjon om at iverksettelse av vedtaket er utsatt til Finansdepartementet har avgjort klagen. Det må i så fall også opplyses om vilkårene Finansdepartementet har satt.

Vedr. anmodning om utsatt iverksettelse – Jool Markets AS.

Tilbakekall av tillatelse til å yte investeringstjenester