Selskapsprofil

JOOL Markets AS

Organisasjonsnummer:
982 157 609

Hovedkontor:
Grundingen 2,
0250 Oslo
NORWAY

Telefon: +47 21 01 85 30

Hjemmeside: www.joolmarkets.no
E-post: post@joolmarkets.no

JOOL Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet som verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester.

Du finner mer informasjon om JOOL Markets AS konsesjon her.

JOOL Markets AS, Filial Sverige

Organisasjonsnummer:
516410-5255

Kontor:
Södra Hamngatan 19-21
411 14 Gøteborg
SWEDEN

Telefon: +46 (0)31 797 19 94

Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm
SWEDEN

Telefon: +46 (0)8 121 57 402

Hjemmeside: www.joolmarkets.se
E-post: info@joolmarkets.se

JOOL Markets AS, Filial Sverige har konsesjon fra Finanstilsynet i Sverige som verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester.

Du finner mer informasjon om JOOL Markets AS, Filial Sverige konsesjon her.

JOOL Markets AS
Grundingen 2, 0250 Oslo, NORWAY
Phone: +47 21 01 85 30 | post@joolmarkets.no

          

Design: LIVE Reklambyrå