Real Holding i Sverige AB (publ) har frånträtt fastigheten Pottholmen i Karlskrona till Skanska

Feb 28, 2019