Konsernet

JOOL Markets AS inngår i JOOL-konsernet som hovedsakelig arbeider innen treindustri og finans via datterselskaper. JOOLs hovedkontorer er i Skruv, der treindustrien Ess-Enn Timber holder til, Lessebo der Lessebo papirfabrikk ligger, og i Göteborg der vi finner JOOL Capital Partner AB, morselskapet for den finansielle delen av konsernet.

JOOL Capital Partner AB er 80 % eid av JOOL Invest AB og 20 % av partnerselskaper.

JOOL Markets AS
Grundingen 2, 0250 Oslo, NORWAY
Phone: +47 21 01 85 30 | post@joolmarkets.no

          

Design: LIVE Reklambyrå