h

JOOL Academy

Forord

Det nordiske kapitalmarkedet er inne i en spennende forandring. Bankenes nye kapitaltegningsregler har ført til at selskaper i mindre grad enn tidligere finansieres med banklån. Selskapsobligasjonsmarkedet tar mer og mer over bankenes plass, og tilbyr selskapene en alternativ mulighet til å ekspandere med lånt kapital.

JOOL befinner seg midt i denne forandringen og er med sin ledende markedsposisjon innen selskapsobligasjoner i segmentet 30-200 millioner kroner, med på å styre utviklingen. I dag utstedes det selskapsobligasjoner for over 100 milliarder kroner hvert år i Norden, noe som er mange ganger mer enn for bare noen få år siden! Til tross for økningen, er det nordiske markedet fortsatt prosentvis lite i forhold til det nordamerikanske, og vi forventer en fortsatt høy strukturell tilvekst i mange år framover.

Et resultat av den raske utviklingen er at selskapsobligasjoner er et nytt bekjentskap for mange investorer i de nordiske landene. Selskapsobligasjoner har egenskaper som på mange måter skiller seg både fra aksjer og statsobligasjoner. Vi synes det er viktig at kunnskap om dette blir spredd, og vår ambisjon med JOOL Academy er å bidra til å bygge opp denne kunnskapen.

Vi ønsker at JOOL Academy skal være et oppslagsverk som ligger på skrivebordet til våre investorer. Målet er at vi i fortsettelsen skal kunne bidra til bedre investeringsbeslutninger. JOOL Academy består av flere deler der noen av hoveddelene handler om obligasjonsavtalens betingelser, om forbindelsen mellom obligasjoners pris og avkastning, og om hvordan en såkalt “default” påvirker obligasjonenes verdi. Teksten kan inneholde en del nye ord for deg som leser, og vi har derfor lagt til en ordliste på slutten.

Lykke til med lesingen!

Stefan Westfeldt

Sjefsforvalter – JOOL Markets AS

Stefan Westfeldt har vært sjefsforvalter hos JOOL Markets siden 2017. Han har lang erfaring innen kredittmarkedet, blant annet som senior porteføljeforvalter og rentesjef i Storebrand Kapitalforvaltning i Norge (Nordens største livsforsikringsselskap). Stefan har en doktorgrad fra Handelshøyskolen ved universitetet i Göteborg, og foreleser i emnet Avansert Kredittanalyse i regi av Norges Handelshøyskole.

h

Neste kapittel – Selskapsobligasjonsmarkedet

JOOL Markets AS
Grundingen 2, 0250 Oslo, NORWAY
Phone: +47 21 01 85 30 | post@joolmarkets.no

          

Design: LIVE Reklambyrå