JOOL CSR

Vi i JOOL jobber for og støtter opp under grunnleggende verdier som respekt for menneskerettigheter, grunnleggende arbeidsrettsprinsipper og grunnleggende miljøstandarder. Som selskap tar vi en aktiv rolle i det samfunnsansvar vi har og engasjerer oss i ulike sosiale prosjekter og foreninger.

JOOL CSR Rädda Barnen

Rädda Barnen

Redd Barna er en organisasjon for barns rettigheter. Organisasjonen arbeider for at alle barn skal få ivaretatt rettighetene sine, og virksomheten tar utgangspunkt i barnekonvensjonen. Redd Barna mener at ingen barn skal måtte lide, og støtter barn i utsatte situasjoner både i Sverige og resten av verden. Redd Barna arbeider også aktivt med å skape engasjement for barns rettigheter. JOOL er en stolt sponsor av Redd Barna fordi vi mener at organisasjonen spiller en utrolig viktig rolle for verdens barn og hjelper dem som har det aller vanskeligst.

JOOL CSR Rädda Barnen

Sverige för UNHCR

Sverige för UNHCR er en svensk stiftelse som skal samle inn penger til FNs flyktningeorgan UNHCRs arbeid og øke bevisstheten i Sverige om mennesker på flukt. Mange av verdens flyktningkriser er ukjente for de fleste av oss. FNs flyktningeorgan UNHCR arbeider med å hjelpe flyktninger over hele verden – også dem som får lite eller ingen oppmerksomhet i media. UNHCR har fått Nobels fredspris to ganger for innsatsen for verdens flyktninger. Vi i JOOL støtter Sverige för UNHCR fordi vi mener at stiftelsen hjelper de aller mest utsatte menneskene i verden og gir flyktninger håp, trygghet og bedre muligheter til å overleve.

JOOL CSR Rädda Barnen

Faktum

Faktum er en göteborgbasert avis som selges av hjemløse og andre som lever utenfor det sosiale fellesskapet. Grunntanken er at selgerne kjøper avisen for 25 SEK og selger den videre for 50 SEK. Selgerne beholder mellomlegget selv. Innholdet i avisen tar hovedsakelig utgangspunkt i diverse samfunnsspørsmål og setter hjemløshet og sosialt utenforskap på dagsordenen. Vi i JOOL har valgt på støtte Faktum fordi avisen brenner for utsatte mennesker i samfunnet. Avisen tilbyr både arbeid og har en journalistikk som tar opp viktige spørsmål om hjemløshet og utenforskap.

JOOL CSR Rädda Barnen

Swedish Childhood Cancer Fund (Barnekreftfondet)

The Swedish Childhood Cancer Fund arbeider for å sikre at berørte barn, tenåringer og deres familier får den omsorg og støtte de trenger. Fondet fokuserer på å skaffe penger til barns kreftforskning og støtte til de ca. 300 familier som årlig blir rammet av kreft. Mange av de støttende aktivitetene utføres via de regionale foreninger som er knyttet til landets seks onkologiske sentre for barn.

JOOL Markets AS
Grundingen 2, 0250 Oslo, NORWAY
Phone: +47 21 01 85 30 | post@joolmarkets.no

          

Design: LIVE Reklambyrå