“Vi hjelper nordiske selskap til å virkeliggjøre sine vekstambisjoner”

JOOL Markets er en uavhengig nordisk investeringsbank. Vår fokus er korte- og langsiktige finansieringsløsninger for selskap som har kapitalbehov for å virkeliggjøre sine vekstambisjoner. Vi tilrettelegger for fremmedkapital som innebærer liten eller ingen utvanning av eierskapet.

– – – –

Kapitalbehov

– – – –

Strukturering

– – – –

Kapitalinnhenting

– – – –

Gjennomføring av prosjekt

Hvilken type finansiering kan JOOL Markets hjelpe deg med?

Vekst

✓    Finansiering av tomter og utviklingseiendom

✓    Bygging av boliger og næringseiendom

✓    Investeringer i industriproduksjon eller annen produksjon

✓    Oppkjøpsfinansiering

✓    Investeringer innen transport og logistikk

✓    Investeringer og produksjon innen fornybar energi

Refinansiering

✓    Refinansiering av eksisterende obligasjonslån og/eller andre lån

Finansiering innen eiendom

JOOL Markets Corporate Finance

Kapitalbehov? Vi er din partner i eiendomsprosjekter.

Ikke la finansiering være hinder for gode prosjekter. Vi hjelper deg med kapitalbehov utover egenkapital og bankfinansiering slik at du kommer i mål.

JOOL Markets er et uavhengig meglerhus med lang erfaring og solid kompetanse innen gjeldsfinansiering av eiendomsprosjekter.

Vårt Corporate Finance team skreddersyr løsninger for hvert individuelt prosjekt med hensyn til kapitalstrukturen i kombinasjon med utsteders preferanser for:

  Kapitalbehov

•  Sikkerhetsstruktur

  Rentenivå

  Løpetid

Har virksomheten behov for kapital?

Vil du vite mer om hvordan finansiering av deres prosjekt eller vekststrategi kan se ut? Kontakt oss:

Sverige / Norge / Danmark

Ola Nilsson

Head of Corporate Finance

ola@joolmarkets.se

+46 70 681 78 16

Finland

Timo Taivalaho

Branch Manager Finland

tt@joolmarkets.fi

+358 45 17 89 719

Et utvalg av tidligere transaksjoner

REAL ESTATE

DKK 260m bond issue for Gefion Group – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner for the bond issue.

RENEWABLE ENERGY

SEK 170m bond issue forAdvanced SolTech Sweden AB – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner for the bond issue.

REAL ESTATE

NOK 50m bond tap issue for Holmetjern Invest AS – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner for the bond issue.

PRODUCTION

SEK 100m bond issue for Hancap AB (publ) – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner in the bond issue.

MACHINERY

SEK 70m direct loan for Runway Safe Sweden AB – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner in the bond issue.

FOOD & BEVERAGE

NOK 50m bond issue for BioFish Holding AS – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner for the bond issue.

REAL ESTATE

SEK 65m bond issue for Hultqvist Alfa AB – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner for the bond issue.

JOOL Markets AS
Grundingen 2, 0250 Oslo, NORWAY
Phone: +47 21 01 85 30 | post@joolmarkets.no

          

Design: LIVE Reklambyrå