JOOL Markets

Markedsleder i det nordiske markedet for selskapsobligasjoner i segmentet 30-200 MNOK

“Vi hjelper nordiske selskap til å virkeliggjøre sine vekstambisjoner”

JOOL Markets er en uavhengig nordisk investeringsbank. Vår fokus er korte- og langsiktige finansieringsløsninger for selskap som har kapitalbehov for å virkeliggjøre sine vekstambisjoner. Vi tilrettelegger for fremmedkapital som innebærer liten eller ingen utvanning av eierskapet.

– – – –

Kapitalbehov

– – – –

Strukturering

– – – –

Kapitalinnhenting

– – – –

Gjennomføring av prosjekt

JOOL DEBT CAPITAL MARKETS CONFERENCE

JOOL invites you to a Debt Capital Markets Conference in Stockholm January 30, 2020!

The conference focuses on investment opportunities in the Nordic bond market for small and mid-sized companies.

les mer

Visit JOOL at the GADDEN career fair

GADDEN is one of Swedens most prominent career fairs and once again, JOOL participates as a premium exhibitor. Here, we have the opportunity to connect with students and build valuable relationships. Do you want to be part of our growth story within Nordic finance? Visit us..

les mer

Partner of the Climate Bonds Initiative Program

Den 19. mars 2019 vedtok Finanstilsynet å trekke tilbake konsesjonene til JOOL Markets AS (JM). Finansdepartementet (FIN) stadfester 8.april 2020 Finanstilsynets vedtak om tilbakekall av Jool Markets AS` tillatelse til å yte investeringstjenester.  Les mer

Avviklingsperiode for JOOL Markets AS
Finansdepartementet viser til vedtak 8. april 2020 (klagevedtak) der departementet stadfester Finanstilsynets vedtak 19. mars 2019 om tilbakekall av Jool Markets AS` tillatelse til å yte investeringstjenester.

Frem til 15. juni 2020 (avviklingsperioden) kan Jool Markets AS likevel yte investeringstjenestene nr. 1, 2, 3, 5, 6 og 7 som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd i den utstrekning det er nødvendig for en forsvarlig avvikling av kundeforhold, og i den utstrekning det er nødvendig for å fullføre eksisterende tilretteleggingsoppdrag.

JOOL Markets AS kan i avviklingsperioden ikke etablere nye kundeforhold eller påta seg nye tilretteleggingsoppdrag.

JOOL Markets AS kan i avviklingsperioden ikke yte tjenester til eksisterende kunder utover hva som er nødvendig for en forsvarlig avvikling av kundeforhold eller en forsvarlig fullføring av tilretteleggingsoppdrag.

JOOL Markets AS
Grundingen 2, 0250 Oslo, NORWAY
Phone: +47 21 01 85 30 | post@joolmarkets.no

         

Design: LIVE Reklambyrå