JOOL Markets
Markedsleder på det nordiske markedet for foretaksobligasjoner i segmentet 30 – 200 millioner NOK
JOOL Markets DI Gasell

JOOL Markets AS er et datterselskap i JOOL-konsernet. Vi er et verdipapirforetak med tillatelse fra Finanstilsynet i Norge til å utføre et bredt spekter av finansielle rådgivningstjenester.

JOOL-konsernet er markedsleder i det nordiske markedet for selskapsobligasjoner i segmentet 30-200 MSEK. JOOL Markets AS har grenseoverskridende konsesjon med tillatelse til å virke i flere europeiske markeder.

Vi er en frittstående aktør som fokuserer på korte- og langsiktige finansieringsløsninger og hjelper deg med å finansiere virksomheten på en effektiv måte. Sammen med JOOL-konsernet har vi spesialisert oss på foretaksobligasjoner og brofinansiering innenfor high-yield-segmentet. JOOL-konsernet har et internasjonalt nettverk med en plasseringsevne som gjør at vi raskt kan imøtekomme våre kunders kapitalbehov.

Våre ansatte har omfattende erfaring fra ulike transaksjonstyper samt bred erfaring fra næringslivet. I transaksjonsprosessen er vi finansiell rådgiver som tilrettelegger og gjennomfører transaksjonen. Vi koordinerer arbeidet mellom alle parter inkludert juridiske rådgivere og sikkerhetsagenter.

JOOL Markets slogan

2018-10-12

JOOL Markets AS is pleased to announce that Ola Røthe takes on the position as Chairman of the Board of Directors, adding extensive commercial, financial and legal experience to JOOL Markets AS and hence the JOOL organization.

2018-10-09

Let’s meet at EXPO REAL to discuss financing for your project! EXPO REAL is Europe’s largest real estate and investment trade fair. It represents the whole supply chain of the international real estate sector.

2018-09-27

Placement of a bond tap issue for Grundingen Fastighets AB successfully completed. The SEK 50m bond tap issue for Grundingen Fastighets AB has been successfully completed. JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner for the bond issue.

Vår konsesjon

JOOL Markets AS har konsesjon som verdipapirforetak med tillatelse til å utføre investeringstjenester og holde klientmidler i henhold til verdipapirhandelloven. Selskapet er under tilsyn av Finanstilsynet og har filialer i Sverige og Finland samt grenseoverskridende konsesjon til flere europeiske land, bl.a. Danmark, Tyskland og Storbritannia.

JOOL Markets AS er autorisert av Finanstilsynet til å utføre følgende tjenester jmfr. verdipapirhandelloven § 2-1 (1), og § 2-1 (2):

Investeringstjenester, jmfr. verdipapirhandelloven § 2-1 (1)
• Mottak og formidling av ordre
• Utførelse av ordre
• Egenhandel
• Investeringsrådgivning
• Plassering av tilbud eller emisjon; garantistillelse for fulltegning av tilbud eller emisjon

Tilknyttede tjenester, jmfr. verdipapirhandelloven § 2-1 (2)
• Oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter
• Rådgivning om kapitalstruktur, strategi o.l.; rådgivning og tjenester ved fusjoner og oppkjøp
• Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle anbefalinger

JOOL Markets AS
Grundingen 2, 0250 Oslo, NORWAY
Phone: +47 21 01 85 30 | post@joolmarkets.no
joolmarkets.no

Design: LIVE Reklambyrå