LaTERREs projekt Nouvelle blir hyresrätter genom förvärv av Rikshem AB

Feb 27, 2019

Rikshem har förvärvat projektet Nouvelle. LaTERRE har sedan 2017 arbetat med detaljplanen, som efter antagande är den första i Stockholms län med p-tal noll. Rikshem beräknas tillträda fastigheten i slutet av nästa år. Utöver ca 70 hyreslägenheter skapas även Rikshems nya förvaltarkontor, för hela norra Stockholm.

Läs Rikshems pressmeddelande här.