Hancap

Updates

Hancap AB tillsätter Hans Aulin som ny CFO

Hans Aulin har lång erfarenhet från olika positioner inom såväl företags- som finansvärlden. Hans tillträder omgående och ersätter Rickard Dahl, som kommer att arbeta parallellt med Hans under de tre första veckorna i november för att säkra en god överlämning…

read more
p

Notice: For more information, click here.

 

JOOL Markets AS
Grundingen 2, 0250 Oslo, NORWAY
Phone: +47 21 01 85 30 | post@joolmarkets.no

        . 

Design: LIVE Reklambyrå