JOOL CSR

JOOL työskentelee aktiivisesti ihmisoikeuksien ja ympäristönsuojelun edistämiseksi. Yrityksenä otamme sosiaalisen vastuumme vakavasti ja olemme mukana yhteiskunnallisissa projekteissa.

JOOL CSR Rädda Barnen

Rädda Barnen (Ruotsin Pelastakaa Lapset)

Pelastakaa Lapset on lastenoikeusjärjestö, joka työskentelee kaikkien lasten oikeuksien toteutumisen puolesta. Järjestön toiminta perustuu YK:n lasten oikeuksien sopimukseen. Pelastakaa Lapset -järjestön mielestä yhdenkään lapsen ei tule kärsiä, ja siksi järjestö tukee heikko-osaisia lapsia sekä Ruotsissa että maailmalla. Lisäksi Pelastakaa Lapset pyrkii aktiivisesti kasvattamaan tietoisuutta lasten oikeuksista.

JOOL CSR Rädda Barnen

Sverige för UNHCR -säätiö

Sverige för UNHCR on ruotsalainen säätiö, jonka tehtävänä on kerätä varoja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n työhön ja lisätä ruotsalaisten tietoisuutta pakolaisuudesta. Monet maailman pahimmista pakolaiskriiseistä ovat meistä useimmille tuntemattomia. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR auttaa ihmisiä kohteissa kaikkialla maailmassa – myös niitä, joiden tilanne saa vähän tai ei lainkaan mediahuomiota. UNHCR:lle on kahdesti myönnetty Nobelin rauhanpalkinto työstään maailman pakolaisten hyväksi.

JOOL CSR Rädda Barnen

Faktum-lehti

Faktum on göteborgilainen aikakauslehti, jota myyvät kodittomat ja muut syrjäytyneet henkilöt. Perusajatuksena on, että myyjä ostaa lehden 25 kruunulla ja myy sen eteenpäin 50 kruunulla, jolloin hän saa pitää erotuksen itsellään. Lehti on suuntautunut etenkin erilaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja keskittyy kodittomuuteen ja syrjäytymiseen.

JOOL CSR Rädda Barnen

Ruotsin Lapsuusiän Syöpärahasto

Ruotsin Lapsuusiän Syöpärahasto pyrkii varmistamaan, että lapset, nuoret ja heidän perheensä saavat tarvitsemansa hoidon ja tuen. Rahasto keskittyy keräämään rahaa lapsuusiän syöpätutkimukseen ja tukemaan noin 300 perhettä, joille vuosittain tulee syöpäviesti. Suuri osa tukitoimista toteutetaan alueellisten yhdistysten kautta, jotka ovat yhteistyössä maan kuuden lasten onkologiaan keskittyneen keskuksen kanssa.

JOOL Markets AS, Finnish Branch
Pohjoisesplanadi 31, 00100 Helsinki, FINLAND
Phone: +358 207 109 070 | info@joolmarkets.fi

          

Design: LIVE Reklambyrå