JOOL Markets

Keskitymme 3-20 miljoonan euron suuruisiin joukkovelkakirjalainoihin ja olemme markkinajohtaja omassa segmentissämme

JOOL-konserniin kuuluva JOOL Markets AS on sijoituspalveluyritys, jolla on Norjan Finanstilsynetin toimilupa toteuttaa erilaisia oman ja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusratkaisuja sekä yritysjärjestelyitä.

JOOL Markets AS:lla on toimipisteet Helsingissä, Göteborgissa, Oslossa ja Bergenissä, sekä lupa rajat ylittävään toimintaan useassa Euroopan maassa. JOOL on markkinajohtaja pohjoismaisilla jvk-lainamarkkinoilla 3 – 20 miljoonan euron suuruisissa transaktioissa.
Olemme riippumaton toimija lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitusratkaisuissa ja autamme yrityksiä hankkimaan rahoitusta tehokkaasti.

JOOL Kapitalmarknadsdag

We would like to thank all participants for a very successful day at JOOL’s Nordic High Yield Conference in Gothenburg!

read more

The 19th of March this year, the Financial supervisory authority decide to revoke the permission from JOOL Markets AS (JM). JM has now appealed the decision, and that is now under further investigation at the Norwegian Finansdepartementet (FIN). Learn more

Toimiluvat

JOOL Markets AS:n toimintaa valvoo Norjan rahoitusmarkkinoita valvova viranomainen Finanstilsynet ja yhtiöllä on lupa tarjota palveluita ja säilyttää asiakkaiden varoja Norjan arvopaperimarkkinalain säännösten mukaisesti. JOOL Markets AS:lla on sivuliikkeet Ruotsissa ja Suomessa sekä lupa toimia useissa Euroopan maissa, kuten Tanskassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa.

JOOL Markets AS:lla on lisenssi toimintaan Norjan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1-2 §:n mukaisesti, käsittäen:

Sijoitustoiminta- ja neuvonta, Norjan Arvopaperimarkkinalaki, §2-1 (1):
• Toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen asiakkaan lukuun

• Toimeksiantojen toteuttaminen
• Kaupankäynti rahoitusvälineillä omaan lukuun
• Sijoitusneuvonta
• Rahoitusvälineiden liikkeeseenlasku, julkisten antien merkintä ja toteuttaminen

Muut palvelut, Norjan Arvopaperimarkkinalaki, §2-1 (2):
• Arvopaperien säilytys ja hallinnointi
• Yritysten pääomarakenteeseen, strategiaan ja yrityskauppoihin liittyvä neuvonanto
• Sijoitussuositukset ja analyysit

 

JOOL Markets AS, Finnish Branch
Pohjoisesplanadi 31, 00100 Helsinki, FINLAND
Phone: +358 207 109 070 | info@joolmarkets.fi

          

Design: LIVE Reklambyrå