JOOL Markets

Keskitymme 3-20 miljoonan euron suuruisiin joukkovelkakirjalainoihin ja olemme markkinajohtaja omassa segmentissämme

JOOL-konserniin kuuluva JOOL Markets AS on sijoituspalveluyritys, jolla on Norjan Finanstilsynetin toimilupa toteuttaa erilaisia oman ja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusratkaisuja sekä yritysjärjestelyitä.

JOOL Markets AS:lla on toimipisteet Helsingissä, Göteborgissa, Oslossa ja Bergenissä, sekä lupa rajat ylittävään toimintaan useassa Euroopan maassa. JOOL on markkinajohtaja pohjoismaisilla jvk-lainamarkkinoilla 3 – 20 miljoonan euron suuruisissa transaktioissa.
Olemme riippumaton toimija lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitusratkaisuissa ja autamme yrityksiä hankkimaan rahoitusta tehokkaasti.

Toimiluvat

JOOL Markets AS:n toimintaa valvoo Norjan rahoitusmarkkinoita valvova viranomainen Finanstilsynet ja yhtiöllä on lupa tarjota palveluita ja säilyttää asiakkaiden varoja Norjan arvopaperimarkkinalain säännösten mukaisesti. JOOL Markets AS:lla on sivuliikkeet Ruotsissa ja Suomessa sekä lupa toimia useissa Euroopan maissa, kuten Tanskassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa.

JOOL Markets AS:lla on lisenssi toimintaan Norjan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1-2 §:n mukaisesti, käsittäen:

Sijoitustoiminta- ja neuvonta, Norjan Arvopaperimarkkinalaki, §2-1 (1):
• Toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen asiakkaan lukuun

• Toimeksiantojen toteuttaminen
• Kaupankäynti rahoitusvälineillä omaan lukuun
• Sijoitusneuvonta
• Rahoitusvälineiden liikkeeseenlasku, julkisten antien merkintä ja toteuttaminen

Muut palvelut, Norjan Arvopaperimarkkinalaki, §2-1 (2):
• Arvopaperien säilytys ja hallinnointi
• Yritysten pääomarakenteeseen, strategiaan ja yrityskauppoihin liittyvä neuvonanto
• Sijoitussuositukset ja analyysit

 

JOOL Markets AS, Finnish Branch
Pohjoisesplanadi 31, 00100 Helsinki, FINLAND
Phone: +358 207 109 070 | info@joolmarkets.fi

          

Design: LIVE Reklambyrå